Tư vấn luật Gọi: 0912.35.65.75 lienheluathongbang@gmail.com
SỰ KHÁC NHAU GIỮA THỜI ĐIỂM GIAO KẾT VÀ CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

SỰ KHÁC NHAU GIỮA THỜI ĐIỂM GIAO KẾT VÀ CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Thời điểm ký kết hợp đồng Quy định về thời điểm giao kết hợp đồng được nêu tại Điều 400 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, khoản 1 Điều 400 Bộ luật Dân sự định nghĩa thời điểm giao kết hợp đồng như sau: Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp...
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NỘI QUY LAO ĐỘNG THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NỘI QUY LAO ĐỘNG THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Theo đó, Điều 118 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động. Trong trường hợp sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.  Nội quy lao động Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng...
TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU DO CÓ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THỂ THỰC HIỆN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU DO CÓ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THỂ THỰC HIỆN

Đối tượng của hợp đồng là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành hợp đồng, nếu đối tượng của hợp đồng không thể thực hiện được thì hợp đồng đó cũng không thể thực hiện, do đó BLDS năm 2015 đã xác định một trong những căn cứ để hợp đồng vô hiệu là khi hợp đồng có...
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỨC PHẠT VỚI HÀNH VI ĐỐT PHÁO TRÁI PHÉP

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỨC PHẠT VỚI HÀNH VI ĐỐT PHÁO TRÁI PHÉP

Các loại pháo nổ, pháo hoa Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 137/2020/NĐ-CP, pháo được quy định như sau: Pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhành, mạnh, sinh khí, tạo ra hiệu ứng âm...