Tư vấn luật Gọi: 0912.35.65.75 lienheluathongbang@gmail.com
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Chế độ tử tuất là một trong những chế độ quan trọng của bảo hiểm xã hội nhằm bù đắp phần thu nhập của người lao động dùng để đảm bảo cuộc sống cho thân nhân của họ hoặc các chi phí khác phát sinh do người lao động đang tham gia quan hệ lao động hoặc đang hưởng bảo...
DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bảo hiểm xã hội là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Nhưng rất ít người biết và tìm hiểu quy định pháp lý về bảo hiểm xã hội. Điều này sẽ kiến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên sẽ bị xâm phạm. Nên vấn đề tìm đến Luật sư tư vấn về bảo hiểm xã hội là một trong...
TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ 5 NĂM LIÊN TỤC

TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ 5 NĂM LIÊN TỤC

Bảo hiểm y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh. Hầu hết người bệnh chỉ được thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT, ngoại trừ trẻ em dưới 06 tuổi, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc...
DỊCH VỤ TƯ VẤN NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Với xu thế hội nhập quá trình phát triển kinh tế đã và đang diễn ra hết sức sôi động nhu cầu sử dụng nguồn lao động trong các doanh nghiệp, cũng như nhu cầu tìm việc của người lao động không ngừng tăng. Tuy nhiên thực tế thường thấy việc giao kết thỏa thuận các nội...