Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ  Luật Thương mại 2005 Luật Xây dựng 2014 Bộ luật Dân sự 2015 QUY ĐỊNH VỀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Bộ luật dân sự có thể được áp dụng để điều chỉnh mọi loại hợp đồng giữa các cá nhân, pháp nhân, bao gồm cả hợp đồng...
PHÁP LUẬT VỀ THIỆT HẠI ƯỚC TÍNH – LIQUIDATED DAMAGES

PHÁP LUẬT VỀ THIỆT HẠI ƯỚC TÍNH – LIQUIDATED DAMAGES

Thỏa thuận về thiệt hại ước tính là một chế tài nhằm đòi bồi thường thiệt hại trong thương mại. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. QUY ĐỊNH VỀ CHẾ TÀI ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM  Pháp luật Việt Nam...
THỜI HẠN TẠM TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

THỜI HẠN TẠM TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

Thời hạn tạm trú đối với người đủ điều kiện và xin cấp thẻ tạm trú Theo hướng dẫn tại Điều 36 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi năm 2019), chỉ một số trường hợp người nước ngoài tại Việt Nam được cấp thẻ tạm...