Tư vấn luật Gọi: 0912.35.65.75 lienheluathongbang@gmail.com
PHÁP LUẬT VỀ THIỆT HẠI ƯỚC TÍNH – LIQUIDATED DAMAGES

PHÁP LUẬT VỀ THIỆT HẠI ƯỚC TÍNH – LIQUIDATED DAMAGES

Thỏa thuận về thiệt hại ước tính là một chế tài nhằm đòi bồi thường thiệt hại trong thương mại. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. QUY ĐỊNH VỀ CHẾ TÀI ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM  Pháp luật Việt Nam...
THỜI HẠN TẠM TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

THỜI HẠN TẠM TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

Thời hạn tạm trú đối với người đủ điều kiện và xin cấp thẻ tạm trú Theo hướng dẫn tại Điều 36 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi năm 2019), chỉ một số trường hợp người nước ngoài tại Việt Nam được cấp thẻ tạm...
DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là văn bản thỏa thuận nhằm chấm dứt và giải phóng các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng được giao kết. Sau khi hai bên đã xác định, giải quyết xong các quyền và nghĩa vụ có trong hợp đồng và...