Tư vấn luật Gọi: 0912.35.65.75 lienheluathongbang@gmail.com
THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ NGHỈ ỐM BẢO HIỂM XÃ HỘI

THỦ TỤC HƯỞNG CHẾ ĐỘ NGHỈ ỐM BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mức hưởng chế độ nghỉ ốm BHXH mới nhất 2021  Mức hưởng chế độ nghỉ ốm bảo hiểm xã hội theo Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau: 1. Trường hợp người lao động bị ốm đau bình thường, thông thường thì người lao động được hưởng tiền chế độ ốm đau với mức: Mức...
ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau Điều kiện hưởng chế độ ốm đau căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: “1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo...
THỦ TỤC THAY ĐỔI HỌ TÊN CHO CON NUÔI

THỦ TỤC THAY ĐỔI HỌ TÊN CHO CON NUÔI

Cha, mẹ nuôi được quyền đổi họ, tên cho con nuôi? Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Nuôi con nuôi, kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha, mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ và con. Đồng thời, khoản 2 Điều 24 Luật này khẳng định: Theo...
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI HỌ TÊN

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI HỌ TÊN

Các trường hợp được yêu cầu thay đổi họ Theo Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong các trường hợp sau đây: – Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;...
NHỮNG KHOẢN HỖ TRỢ NGƯỜI MẮC BỆNH COVID – 19 CÓ THỂ ĐƯỢC NHẬN

NHỮNG KHOẢN HỖ TRỢ NGƯỜI MẮC BỆNH COVID – 19 CÓ THỂ ĐƯỢC NHẬN

Tối đa 3 triệu đồng từ công đoàn Tại Quyết định 3749/QĐ-TLĐ, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quy định đoàn viên, người lao động là F0 không vi phạm quy định về phòng, chống dịch được nhận hỗ trợ như sau: – Tối đa 03 triệu đồng nếu/người nếu có triệu chứng bệnh...