Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hộ gia đình kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ có bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp không?

Hộ gia đình kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ có bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp không, thì theo quy định tại Điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP có quy định:

Điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ

Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Như vậy, theo quy định trên thì để có thể mở tiệm kinh doanh mua bán vàng trang sức thì việc đầu tiên phải thành lập doanh nghiệp và được ấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, mua bán vàng, trang sức.

Đồng thời trụ sở của doanh nghiệp cần đáp ứng các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức.

Như vậy, nếu muốn hoạt động kinh doanh vàng, thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Lưu ý: Hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp, theo đó hộ kinh doanh cũng có thể kinh doanh hoạt động này (Điều 7 Nghị định 24/2012/NĐ-CP).

Giá vàng hôm nay 29-1: SJC vẫn neo ở mức cao trên 76 triệu đồng lượng

Nguồn: Internet

Muốn chuyển từ hộ kinh doanh qua doanh nghiệp tư nhân để kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ thì cần giấy tờ gì?

Muốn chuyển từ hộ kinh doanh qua doanh nghiệp tư nhân để kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ thì cần giấy tờ được quy định tại Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định rằng:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Căn cứ Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

1. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại các Điều 21, 22, 23 và 24 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 23, điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Như vậy, theo quy định trên thì muốn chuyển từ hộ kinh doanh qua doanh nghiệp tư nhân để kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ thì cần giấy tờ sau:

– Bản chính giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký thuế;

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ có trách nhiệm như thế nào?

Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ có trách nhiệm được quy định tại Điều 9 Nghị định 24/2012/NĐ-CP như sau:

– Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về khối lượng, hàm lượng vàng, giá mua, giá bán các loại sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm bán ra thị trường.

– Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường.

– Có biện pháp và trang thiết bị bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

– Tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.