Tư vấn luật Gọi: 0912.35.65.75 lienheluathongbang@gmail.com
Phân biệt trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm.

Phân biệt trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm.

Khi một một quan hệ lao động chấm dứt, người lao động có thể được hưởng hai loại trợ cấp khác nhau: trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm. Mặc dù cả hai loại trợ cấp này đều liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng chúng có nhiều điểm khác biệt về điều...
Khái niệm, bản chất pháp lý và nội dung của Điều lệ công ty

Khái niệm, bản chất pháp lý và nội dung của Điều lệ công ty

Khái niệm Điều lệ công ty Điều lệ công ty là văn bản pháp lý quy định cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động và quản trị của một doanh nghiệp cụ thể. Điều lệ này được các thành viên sáng lập cùng nhau thống nhất và được phê chuẩn trước khi công ty chính thức đi vào hoạt...