Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh

Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh

Theo quy định của Luật Điện ảnh, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh là doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và có ngành nghề kinh doanh điện ảnh. Theo đó, sau khi doanh nghiệp điện ảnh...
Thành lập công ty kinh doanh kho ngoại quan

Thành lập công ty kinh doanh kho ngoại quan

Cơ sở pháp lý khi Luật Hải quan 2010 Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban...