Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Bắt buộc chữa bệnh trong pháp luật hình sự nghĩa là gì? Trường hợp nào phải thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh?

Bắt buộc chữa bệnh trong pháp luật hình sự nghĩa là gì? Trường hợp nào phải thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh?

Bắt buộc chữa bệnh trong pháp luật hình sự nghĩa là gì? Theo điểm c khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự 2015 quy định thì bắt buộc chữa bệnh là một trong những biện pháp tư pháp đối với người phạm tội, được cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với người không có đủ năng lực...
Doanh nghiệp phải có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam? Không có người đại diện cư trú tại Việt Nam thì có bị phạt không?

Doanh nghiệp phải có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam? Không có người đại diện cư trú tại Việt Nam thì có bị phạt không?

Doanh nghiệp phải có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam? Số lượng người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam mà doanh nghiệp phải có được quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: Người đại diện theo pháp luật của...
Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng có sẵn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định mới nhất?

Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng có sẵn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định mới nhất?

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 thì đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng có sẵn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như sau: – Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là...
Thủ tục khôi phục mã số thuế (mới nhất)

Thủ tục khôi phục mã số thuế (mới nhất)

1. Trường hợp khôi phục mã số thuế – Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh nếu được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh...