Tư vấn luật Gọi: 0912.35.65.75 lienheluathongbang@gmail.com
Mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Khi tham gia vào thị trường đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần phải hiểu rõ các quy định và yêu cầu liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Điều này là rất quan trọng, vì tài khoản thanh toán là công cụ then chốt để thực hiện các giao dịch...
Các hình thức thanh toán qua trung gian thanh toán.

Các hình thức thanh toán qua trung gian thanh toán.

I. Khái niệm trung gian thanh toán. Dịch vụ trung gian thanh toán là hoạt động làm trung gian kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán. (Khoản 10 Điều 6 Luật Ngân...
Các phương thức huy động vốn?

Các phương thức huy động vốn?

Trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, việc huy động vốn đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải tìm kiếm và áp dụng các phương thức huy động vốn hiệu quả để có đủ nguồn tài chính để đầu tư, mở rộng hoạt động...
Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

I. Khái niệm Tranh chấp hợp đồng là những mâu thuẫn, bất đồng xảy ra giữa các bên tham gia hợp đồng liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên. Để giải quyết các tranh chấp này, các bên có thể lựa chọn nhiều phương thức giải quyết tranh chấp khác...