Tư vấn luật Gọi: 0912.35.65.75 lienheluathongbang@gmail.com
THỦ TỤC THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

THỦ TỤC THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản… giữa những người có quyền hưởng thừa kế theo quy định của bộ luật dân sự  Căn cứ pháp luật  Bộ...
THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản với di sản do người chết để lại cho người được hưởng theo quy định của pháp luật.  Căn cứ pháp luật  Luật công chứng 2014 Khai nhận di sản thừa kế Khai nhận di sản thừa kế theo quy định tại Điều 58 Luật...
TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Theo Bộ luật dân sự 2015, di sản thừ kế bao gồm phần tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác, tài sản có thể là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản, có thể là tài sản...
THỦ TỤC SANG TÊN XE QUA NHIỀU ĐỜI CHỦ ÁP DỤNG HẾT NĂM 2021

THỦ TỤC SANG TÊN XE QUA NHIỀU ĐỜI CHỦ ÁP DỤNG HẾT NĂM 2021

Từ ngày 01/8/2020, khi Thông tư 58/2020/TT-BCA thay thế Thông tư 15 năm 2014 của Bộ Công an có hiệu lực, Bộ Công an tiếp tục cho phép người dân tiến hành sang tên xe qua nhiều đời chủ, kể cả khi không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu (mua bán, tặng cho…). Tuy nhiên, quy...
QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG

Ngày 27/8/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.  Theo...