Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỨA THƯỞNG

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỨA THƯỞNG

Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc, thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên các phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố. Khi công việc được hứa...
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG KHI GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG

Mặc dù Bộ luật dân sự năm 2015  không đưa ra những quy định về  số tiền cụ thể để yêu cầu bồi thường thiệt hại trong những vụ việc tai nạn giao thông, vì thiệt hại xảy ra đối với mỗi trường hợp là khác nhau nên không thể ấn định một số tiền bồi thường nhưng luật vẫn...