Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2022

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2022

Lương tối thiểu vùng là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động, cơ sở tính mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu, cơ sở trả lương ngừng việc, cơ sở tính thiệt hại mà người lao động...
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Theo đó, hợp đồng có điều kiện là một loại của hợp đồng được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015, Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc...
DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC NHẬN CON NUÔI TRONG NƯỚC

DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC NHẬN CON NUÔI TRONG NƯỚC

Nuôi con nuôi trong nước là việc nuôi con diễn ra giữa công dân Việt Nam với nhau thường trú tại Việt Nam. Dưới đây là hướng dẫn mới nhất và chi tiết nhất thủ tục nhận con nuôi trong nước. Hồ sơ cần chuẩn bị Hồ sơ của người nhận con nuôi Đơn xin nhận con nuôi theo...