Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
TƯ VẤN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

TƯ VẤN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là tài sản vô hình và gắn liền với hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển nhượng nhãn hiệu của mình cho người khác. Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình cho tổ...
PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP ĐỒNG LI XĂNG

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP ĐỒNG LI XĂNG

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cần phân biệt hai khái niệm phổ biến là “Nhượng quyền thương mại” và “Li-xăng” bởi đây là hai hình thức hợp đồng có những điểm khác biệt cơ bản về bản chất, quyền và nghĩa vụ của các bên tùy theo loại hợp đồng cũng khác nhau. Nhầm lẫn và...
TƯ VẤN VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHẦN MỀM THEO PHÁP LUẬT

TƯ VẤN VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHẦN MỀM THEO PHÁP LUẬT

Các tổ chức và doanh nghiệp có hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông phải áp dụng các quy định sau đây Căn cứ pháp lý Thông tư 13/2020/TT-BTTTT về quy định việc xác định hoạt động sản xuất...
THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty Theo quy đinh của Luật Doanh nghiệp 2020, khi công ty có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh cần thực hiện Thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 3 ngày...
TƯ VẤN QUY ĐỊNH VỀ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG

TƯ VẤN QUY ĐỊNH VỀ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG

Quy định về nhãn hiệu nổi tiếng Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, có thể nhìn thấy được, thể hiện dưới dạng từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Nhãn...