Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TẠI VIỆT NAM

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TẠI VIỆT NAM

Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Vậy chỉ dẫn địa lý là gì? Với nhiều...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Theo khoản 1 Điều 31 Luật chuyển giao công nghệ, một số hình thức chuyển giao công nghệ, trước khi thực hiện, phải đăng ký với cơ quan nhà nước. Cụ thể: a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;  b) Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;  c)...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu (trade mark) theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): nhãn hiệu là “các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau”. Tại Việt Nam, các quy định liên quan đến nhãn hiệu...
Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

I. Căn cứ pháp lý Luật sở hữu trí tuệ Thông tư 01/2007/TT-BKHCN-Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Thông tư 263/2016/TT-BTC-Quy...