Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
DỊCH VỤ PHỤC HỒI HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

DỊCH VỤ PHỤC HỒI HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống. Việt Nam. Nước ta là một nước nông nghiệp, hằng năm có rất nhiều giống cây trồng ra đời, đặc biệt là các giống lúa mới....
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống. Việt Nam. Nước ta là một nước nông nghiệp, hằng năm có rất nhiều giống cây trồng ra đời, đặc biệt là các giống lúa mới....
NHỮNG LÝ DO CẦN BẢO HỘ NHÃN HIỆU

NHỮNG LÝ DO CẦN BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là thuật ngữ đã được chuẩn hóa quốc tế. Pháp luật của hầu hết các nước trên thế giới đều đưa ra định nghĩa nhãn hiệu dựa trên những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của quốc gia đó nên cũng có những điểm khác nhau. Là quốc gia phát triển sau, các...
DỊCH VỤ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TÁC PHẨM ÂM NHẠC CÓ BẢN QUYỀN

DỊCH VỤ CẤP PHÉP SỬ DỤNG TÁC PHẨM ÂM NHẠC CÓ BẢN QUYỀN

Căn cứ pháp lý Luật Sở hữu trí tuệ Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ Trường hợp phải xin cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc Các tác phẩm âm nhạc phải xin cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc Tác phẩm âm nhạc...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 đưa ra khái niệm về kiểu dáng công nghiệp như sau: Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Hay cụ thể hơn, kiểu sáng công nghiệp là...