Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên có những quyền gì?

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, việc hiểu rõ quyền lực và trách nhiệm của một Giám đốc đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên là cực kỳ quan trọng. Dưới đây là cái nhìn sâu sắc vào những quyền hạn mà vị trí lãnh đạo này đảm nhận, dựa trên Điều 63 của Luật Doanh nghiệp 2020:

Vai trò và Trách nhiệm Cơ Bản:

Là trụ cột điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất trước Hội đồng thành viên trong việc thực thi quyền lực và nghĩa vụ của mình.

Quyền lực và Nghĩa Vụ Chi Tiết:

 • Tổ chức và điều hành việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Đưa ra quyết định trong các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.
 • Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và các phương án đầu tư của công ty.
 • Ban hành các quy chế quản lý nội bộ, trừ khi Điều lệ công ty quy định khác.
 • Có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, và bãi nhiệm các nhà quản lý trong công ty, ngoại trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.
 • Đại diện công ty ký kết hợp đồng, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Đề xuất các phương án cơ cấu tổ chức công ty.
 • Chịu trách nhiệm trình báo cáo tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên.
 • Đề xuất các phương án sử dụng lợi nhuận và cách thức xử lý lỗ trong kinh doanh.
 • Quản lý việc tuyển dụng lao động.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, và hợp đồng lao động.

Thủ tục để công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuê giám đốc điều hành và quản lý

Dưới đây là thông tin chi tiết về thủ tục để công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuê giám đốc điều hành và quản lý, cùng các điều khoản liên quan đến lương và các lợi ích khác, tất cả dựa trên các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020:

Tiêu chuẩn và Điều kiện cho vị trí Giám đốc, Tổng giám đốc (Điều 64):

 • Các ứng viên cho vị trí này không được thuộc vào các đối tượng quy định tại Điều 17, khoản 2 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Họ phải có trình độ chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh cũng như các điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước, các ứng viên cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này và không phải là người có quan hệ gia đình với người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty, và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Thủ tục Tuyển dụng:

Việc tuyển dụng Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cho một công ty TNHH hai thành viên trở lên đòi hỏi việc ký kết hợp đồng lao động, với các điều khoản và điều kiện tương tự như đối với các nhân viên khác trong công ty.

Lương và các Lợi ích Khác (Điều 66):

 • Mức lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhà quản lý khác sẽ dựa trên kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.
 • Các khoản này được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và các pháp luật liên quan, và phải được ghi rõ trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Các quy định trên đảm bảo rằng việc tuyển dụng và thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức nghề nghiệp.

Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienheluathongbang@gmail.com.

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng!

Công ty Luật Hồng Bàng./.