Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Thuế xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại thương của mỗi quốc gia. Đây là công cụ quan trọng trong việc kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước và bảo hộ sản xuất trong nước. Về mặt lý luận có nhiều phương pháp...
DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu (người nộp thuế và người chịu thuế không phải là một), thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế có trách...
DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoặc có thể hiểu Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá...
CÁC TRƯỜNG HỢP CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ TỪ 17/01/2021

CÁC TRƯỜNG HỢP CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ TỪ 17/01/2021

Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế quy định, bổ sung thêm 02 trường hợp công khai thông tin đăng ký thuế Trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, người nộp thuế phải thực hiện...
NHỮNG KHOẢN TIỀN THƯỞNG KHÔNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

NHỮNG KHOẢN TIỀN THƯỞNG KHÔNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những khoản tiền thưởng dưới đây không phải nộp thuế thu nhập cá nhân: 1.Tiền thưởng kèm theo danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng...