Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỨC NỘP THUẾ MÔN BÀI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỨC NỘP THUẾ MÔN BÀI

Thuế môn bài là khoản tiền mà doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh. Mức nộp thuế môn bài hàng năm không lớn nhưng là nghĩa vụ bắt buộc, trừ trường hợp được miễn. Mức thu đối với tổ chức sản xuất, kinh...
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THUẾ MÔN BÀI 2022

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THUẾ MÔN BÀI 2022

Thuế môn bài là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm hoặc sau năm đầu tiên khi ra sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh những trường hợp phải nộp, pháp luật cũng quy định rõ 10 trường hợp được miễn thuế môn bài. Căn cứ Điều...
THỜI HẠN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2021

THỜI HẠN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2021

 Thời hạn quyết toán thuế TNCN 2021 Khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn quyết toán thuế cho thu nhập nhận như sau: “a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế...
TƯ VẤN 5 ĐIỂM MỚI VỀ HÓA ĐƠN CẦN LƯU Ý

TƯ VẤN 5 ĐIỂM MỚI VỀ HÓA ĐƠN CẦN LƯU Ý

Một trong những chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2021 chính là các quy định liên quan đến hóa đơn. Dưới đây là những thông tin quan trọng về hóa đơn áp dụng từ 01/11/2021 mà mọi kế toán cần biết. 1. Thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành Hà Nội, TP. Hồ...