Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Dịch vụ thực hiện Thủ tục miễn giảm thuế

Dịch vụ thực hiện Thủ tục miễn giảm thuế

Thuế không chỉ là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước mà bên cạnh đó, thuế còn có sự gắn liền với các vấn đề về sự tăng trưởng kinh tế, về sự công bằng trong quá trình phân phối và góp phần tạo ra sự ổn định xã hội. Có nhiều đối tượng thuộc vào trường hợp được...
QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thuế môn bài Theo Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài,  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thì thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài 1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt...
THỜI HẠN VÀ THỦ TỤC QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2020

THỜI HẠN VÀ THỦ TỤC QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2020

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho kỳ tính thuế 2021 như sau: – Thời hạn quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền...
DỊCH VỤ TƯ VẤN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ pháp lý: –  Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 Thuế bảo vệ môi trường Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010, ta có thể hiểu thuế này là: “Điều 2 1. Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi...
ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2022

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2022

Để ủy quyền quyết toán thuế TNCN (thu nhập cá nhân) cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện thay thì người nộp thuế chỉ cần tải và điền đúng mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, sau đó nộp lại cho kế toán. Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN Căn cứ tiết d.2 điểm...