Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Luật sư phụ trách

Luật sư Nguyễn Đức Trọng
Luật sư tư vấn

Thuế không chỉ là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước mà bên cạnh đó, thuế còn có sự gắn liền với các vấn đề về sự tăng trưởng kinh tế, về sự công bằng trong quá trình phân phối và góp phần tạo ra sự ổn định xã hội. Có nhiều đối tượng thuộc vào trường hợp được miễn giảm thuế. Thủ tục miễn giảm thuế cũng đã được quy định cụ thể ở trong các văn bản pháp luật. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thủ tục nộp, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ miễn giảm thuế.

Căn cứ pháp lý

Miễn, giảm thuế là gì

Khái niệm giảm thuế

Ta nhận thấy, về cơ bản, giảm thuế là việc giảm đi tổng nghĩa vụ thuế của các chủ thể là những người nộp thuế. Giảm thuế là kết quả của các văn bản pháp luật về thuế. Việc khấu trừ thuế của các chủ thể cũng sẽ làm giảm tổng thu nhập phải chịu thuế. Việc miễn thuế cho những người nộp thuế giúp bảo vệ một phần thu nhập từ việc đánh thuế.

Giảm thuế hay chúng ta còn có thể gọi là ưu đãi thuế, ưu đãi thuế và giảm thuế là một phương pháp của Nhà nước làm giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Chính phủ nước ta nói riêng và các quốc gia trên thế giới thông thường áp dụng chính sách ưu đãi thuế để nhằm mục đích có thể kích thích nền kinh tế và tăng khả năng thanh toán của các chủ thể là những người dân. Thực chất thì một đợt giảm thuế mới sẽ kích thích nền kinh tế của các đối tượng trong nhà nước, điều này cũng sẽ có thể tăng cường sự gia tăng các kết quả sẽ bị đánh thuế.

Khái niệm miễn thuế

Miễn thuế được hiểu cơ bản chính là cơ quan có thẩm quyền không áp dụng nghĩa vụ nộp thuế đối với đối tượng nộp thuế do đối tượng đó đã thỏa mãn các điều kiện được pháp luật quy định. Đối tượng được miễn thuế the quy định pháp luật là tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế nhưng thỏa mãn điều kiện được miễn thuế.

Các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế

Luật Quản lý thuế 2019 đã đưa ra quy định những trường hợp được miễn thuế, giảm thuế cụ thể như sau:

– Các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi có số tiền thuế phải nộp hàng năm cụ thể là từ 50.000 đồng trở xuống. Trong trường hợp này thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào sổ thuế để nhằm mục đích thông báo một danh sách hộ gia đình, cá nhân thuộc diện miễn thuế.

– Các chủ thể là những cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hàng năm sau khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống. Trong trường hợp này thì chủ thể là người nộp thuế sẽ có trách nhiệm tự xác định số tiền thuế được miễn trên cơ sở tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế theo quy định của từng văn bản pháp luật cụ thể về thuế: Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; Giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt,…

Như vậy, đối với các trường hợp được nêu cụ thể bên trên thì các chủ thể sẽ được miễn thuế, giảm thuế. Việc quy định về các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế là rất hợp lý, giúp đảm bảo quyền lợi của các chủ thể.

Xem thêm: Quy định về nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định tại Điều 62 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016, cụ thể:

– Đối với trường hợp các chủ thể là người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ gồm có các loại giấy tờ và tài liệu cơ bản sau đây:

+ Tờ khai thuế.

+ Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

– Đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có các loại giấy tờ và tài liệu cơ bản sau đây:

+ Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế được miễn, giảm;

+ Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

– Chính phủ có quy định đối với trường hợp chủ thể là người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế; trong trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Việc nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định tại Điều 63 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016, cụ thể:

– Đối với trường hợp chủ thể là người nộp thuế có thể tự xác định được số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm thì việc các chủ thể nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế cũng sẽ được thực hiện đồng thời với việc thực hiện khai, nộp và tiếp nhận hồ sơ khai thuế quy định tại Chương III của Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016.

– Đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế đưa ra quyết định miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế thì việc các chủ thể thực hiện nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định với nội dung cụ thể như sau:

+ Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế của các chủ thể sẽ được nộp tại cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Đối với các loại thuế khác thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế của các chủ thể sẽ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Việc tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định với nội dung cụ thể như sau:

+ Đối với trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế của các chủ thể được nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế, chủ thể là công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ.

+ Đối với trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được nộp bằng đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan quản lý thuế.

+ Đối với trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được nộp bằng giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

+ Đối với trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế chưa đầy đủ theo quy định pháp luật, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho chủ thể là người nộp thuế để nhằm mục đích có thể hoàn chỉnh hồ sơ.

Dịch vụ Luật Hồng Bàng cung cấp

Luật Hồng Bàng sẽ đồng hành cùng khách hàng từ giai đoạn đầu tiên, với các dịch vụ hỗ trợ tư vấn như: 

  • Tư vấn các điều kiện để được miễn giảm thuế;
  • Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam;
  • Tư vấn điều kiện kinh doanh của các ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký hoạt động;
  • Tư vấn các nội dung tài chính kế toán đặc thù của doanh nghiệp.

Tiếp đến, Luật Hồng Bàng tiến hành chuẩn bị hồ sơ và thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan:  

  • Tiến hành soạn thảo hồ sơ và đại diện khách hàng để nộp hồ sơ cần thiết;
  • Liên tục cập nhật, theo dõi thông tin về hồ sơ, giải quyết mọi vấn đề trong quá trình thực hiện thủ tục;
  • Nhận kết quả và chuyển phát tận tay tới cho khách hàng;

Trên đây là toàn bộ bài viết của Luật Hồng Bàng liên quan đến dịch vụ Thủ tục miễn giảm thuế. Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như tiếp cận dịch vụ của Luật Hồng Bàng, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75 hoặc gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6575 hoặc gửi thư yêu cầu dịch vụ qua email: lienheluathongbang@gmail.com

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng!