Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ GIÁ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TRƯỜNG HỢP BỊ CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ GIÁ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TRƯỜNG HỢP BỊ CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

Quyền thu hồi đất của Nhà nước Nhà nước có quyền thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh (các trường hợp thu hồi được nêu rõ tại Điều 61 Luật Đất đai 2013) và thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Điều 62 Luật Đất đai...
DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là văn bản thỏa thuận nhằm chấm dứt và giải phóng các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng được giao kết. Sau khi hai bên đã xác định, giải quyết xong các quyền và nghĩa vụ có trong hợp đồng và...
QUY ĐỊNH MỚI VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CẦN CHÚ Ý

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CẦN CHÚ Ý

Phạt nặng tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề Tại điểm a khoản 1 Điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định mức phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng với hành vi: – Kinh doanh môi giới bất động sản độc lập...
SỰ KHÁC NHAU GIỮA QUYỀN CỦA TỔ CHỨC THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT MỘT LẦN VÀ HUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM

SỰ KHÁC NHAU GIỮA QUYỀN CỦA TỔ CHỨC THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT MỘT LẦN VÀ HUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM

Sự khác nhau cơ bản về quyền của tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê và quyền của tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Quyền của tổ chức sử dụng đất thuế trả tiền một...