Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Dự án bất động sản là dự án đầu tư xây dựng công trình được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Dự án bất động sản bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng nhà và công trình xây dựng; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho...
TƯ VẤN CÁC ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ ĐỂ CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TƯ VẤN CÁC ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ ĐỂ CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Theo Điều 188 Luật Đất đai 2013, Tổ chức trong nước khi thực hiện các giao dịch về QSDĐ phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Thứ nhất, tổ chức trong nước phải có Giấy chứng nhận QSDĐ.             Theo quy định thì GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền...
DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ VIỆC CHO THUÊ LẠI TÀI SẢN DOANH NGHIỆP: NHÀ XƯỞNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ VIỆC CHO THUÊ LẠI TÀI SẢN DOANH NGHIỆP: NHÀ XƯỞNG

Việc cho thuê lại tài sản doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng cơ bản trong hoạt động doanh nghiệp và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản doanh nghiệp Tài sản là tất cả các nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữ và có...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

Theo quy định của pháp luật thì Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo mẫu quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BXD với Sở công thương nơi thực hiện dự án đầu tư nhà ở. Căn cứ pháp lý Luật Nhà ở 2014 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...