Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
SỰ KHÁC NHAU GIỮA QUYỀN CỦA TỔ CHỨC THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT MỘT LẦN VÀ HUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM

SỰ KHÁC NHAU GIỮA QUYỀN CỦA TỔ CHỨC THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT MỘT LẦN VÀ HUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM

Sự khác nhau cơ bản về quyền của tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê và quyền của tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm Quyền của tổ chức sử dụng đất thuế trả tiền một...
HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ pháp lý  Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 Luật nhà ở năm 2014 Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020 Nghị định 02/2022/NĐ-CP Nguyên tắc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất...