Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng những tư vấn và hướng dẫn về Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:  I. Căn cứ pháp lý  Luật Việc làm năm 2013 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp...
Thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước

Thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước

I. Căn cứ pháp lý Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài II. Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Hợp tác quốc tế – Bộ giáo dục đào tạo III. Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; Bước 2: Kiểm tra...
DỊCH VỤ THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

DỊCH VỤ THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

Trong nhiều trường hợp, cá nhân phải thực hiện thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Để giúp quý khách hàng hiểu thêm về thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, Luật Hồng Bàng xin được được tư vấn như sau: 1.Căn cứ pháp lý Luật di sản văn hoá...
Cấp giấy chứng nhận tên định danh

Cấp giấy chứng nhận tên định danh

Căn cứ theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (gọi tắt là Nghị định 91), Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tên định danh phục vụ hoạt động quảng cáo qua tin nhắn, cuộc gọi có thể nộp hồ sơ đăng ký cấp tên định danh về...
DỊCH VỤ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

DỊCH VỤ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH

Cá nhân muốn được tham gia công việc tu bổ di tích phải được cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích theo các quy định của pháp luật. Để giúp quý khách hàng hiểu thêm về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, Luật Hồng Bàng xin được được tư vấn như sau: 1.Căn cứ...