Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng những tư vấn và thông tin quy định pháp luật về các quy định về chia thừa kế như sau:  I. Cơ sở pháp lý  Bộ luật dân sự 2015 II. Quy định pháp luật  (1) Di chúc hợp pháp:  – Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau...
DỊCH VỤ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

DỊCH VỤ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

Hiện nay, thủ tục đăng ký giám hộ được thực hiện như thế nào là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Để giúp quý khách hàng hiểu thêm về thủ tục đăng ký giám hộ, Luật Hồng Bàng xin được được tư vấn như sau:   1.Căn cứ pháp lý Luật Hộ tịch năm 2014 Nghị...
DỊCH VỤ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

DỊCH VỤ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

Trong vấn đề hộ tịch, việc đăng ký khai tử vô cùng quan trọng. Để giúp quý khách hàng hiểu thêm về thủ tục đăng ký khai tử, Luật Hồng Bàng xin được được tư vấn như sau:   1.Căn cứ pháp lý Luật Hộ tịch năm 2014 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2015 của...
DỊCH VỤ THỦ TỤC XIN CẤP THẺ HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

DỊCH VỤ THỦ TỤC XIN CẤP THẺ HÀNH NGHỀ XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Người hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải được cấp thẻ hành nghề tương ứng bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để giúp quý khách hàng hiểu thêm về thủ tục xin cấp thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, Luật Hồng Bàng xin được...
DỊCH VỤ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Việc giám hộ có yếu tố nước ngoài được thực hiện như thế nào, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết là câu hỏi chúng tôi nhận được nhiều trong thời gian gần đây. Để giúp quý khách hàng hiểu thêm về thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài, Luật Hồng Bàng xin được...