Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với giá thấp hơn mệnh giá

Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với giá thấp hơn mệnh giá

Chào bán chứng khoán ra công chúng là giao dịch quan trọng của công ty nhằm huy động vốn cho tổ chức phát hành. Vậy Thủ tục Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với giá thấp hơn mệnh giá của công ty đại chúng cần đáp ứng những điều kiện gì? Hồ sơ và trình tự thực hiện...
Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng

Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng

Chào bán chứng khoán ra công chúng là giao dịch quan trọng của công ty nhằm huy động vốn cho tổ chức phát hành. Vậy Thủ tục chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng cần đáp ứng những điều kiện gì? Hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục như thế nào? Luật...
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

Căn cứ pháp lý Nghị định 92/2006/NĐ-CP Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Nghị định 04/2008/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và...
Các trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng mới

Các trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng mới

Khi có nhu cầu xây dựng các công trình trên đất, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được xây dựng khi có sự cho phép, trừ trường hợp được miễn xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Giấy phép xây dựng bao gồm: Giấy phép...