Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành hiện nay ra sao?

Có dựa vào Điều 31 Luật Du lịch 2017, điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế đã được quy định rõ như sau:

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

 • Doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành cần có trình độ tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

 • Doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành cần có trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Cấp giấy phép:

 • Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện kinh doanh được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa hoặc quốc tế.

Phí thẩm định:

 • Phí thẩm định cấp Giấy phép được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Quy định chi tiết:

 • Chính phủ quy định chi tiết về việc ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, nội dung đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ.

Với các quy định này, việc kinh doanh dịch vụ lữ hành đòi hỏi tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và đảm bảo đủ điều kiện về văn hóa chuyên môn.

Thủ tục để kinh doanh dịch vụ du lịch

Để kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, theo quy định của Điều 32 và Điều 33 Luật Du lịch 2017, các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy trình và thủ tục sau:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

Hồ sơ yêu cầu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thủ tục cấp Giấy phép:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan du lịch cấp tỉnh trong 10 ngày làm việc.
 • Cơ quan chuyên môn thẩm định và cấp Giấy phép trong thời hạn trên; nếu từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

Hồ sơ yêu cầu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thủ tục cấp Giấy phép:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Tổng cục Du lịch trong 10 ngày làm việc.
 • Tổng cục Du lịch thẩm định và cấp Giấy phép trong thời hạn trên; nếu từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quy định chung:

 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, đảm bảo chuẩn mực và tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Quyền và Nghĩa Vụ của Doanh Nghiệp Kinh Doanh Dịch Vụ Lữ Hành

Theo Điều 37 của Luật Du lịch 2017, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế đều phải tuân thủ những quy định về quyền và nghĩa vụ sau đây:

Doanh Nghiệp Kinh Doanh Dịch Vụ Lữ Hành Nội Địa:

Quyền:

 • Bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Cung cấp thông tin đầy đủ về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch.
 • Mua bảo hiểm cho khách du lịch.

Nghĩa Vụ:

 • Công khai thông tin về doanh nghiệp.
 • Sử dụng hướng dẫn viên du lịch và chịu trách nhiệm về hoạt động của họ.
 • Tuân thủ pháp luật và quy định của nơi đến du lịch.
 • Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán.
 • Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn và thông báo kịp thời về tai nạn cho cơ quan nhà nước.

Doanh Nghiệp Kinh Doanh Dịch Vụ Lữ Hành Quốc Tế:

Quyền:

 • Quyền và nghĩa vụ giống như doanh nghiệp nội địa.
 • Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, hải quan.

Nghĩa Vụ:

 • Công khai thông tin về doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, hải quan.
 • Sử dụng hướng dẫn viên du lịch quốc tế và chịu trách nhiệm về hoạt động của họ khi đưa khách du lịch ra nước ngoài.

 

Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienheluathongbang@gmail.com.

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng!

Công ty Luật Hồng Bàng./.