Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Quy định về thay đổi thành viên hợp danh của văn phòng công chứng

Theo Điều 27 của Luật Công chứng 2014, quy định về thay đổi thành viên hợp danh của văn phòng công chứng được đề cập cụ thể như sau:

Công chứng viên hợp danh có thể chấm dứt tư cách thành viên theo nguyện vọng cá nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp này yêu cầu sự chấp thuận từ các công chứng viên hợp danh còn lại để tiếp nhận công chứng viên hợp danh mới.

Quyền tiếp nhận công chứng viên mới sẽ được Văn phòng công chứng thực hiện nếu nhận được sự đồng thuận từ các thành viên còn lại.

Quy trình chấm dứt và tiếp nhận thành viên mới phải tuân theo quy định của Luật Công chứng và luật về doanh nghiệp.

Trường hợp công chứng viên hợp danh qua đời, người thừa kế sẽ được hưởng phần tài sản tại Văn phòng công chứng sau khi trừ nợ thuộc trách nhiệm của người đã qua đời.

Nếu người thừa kế là công chứng viên và được sự chấp thuận từ thành viên còn lại, họ có thể thay thế vị trí thành viên hợp danh của văn phòng công chứng.

Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của văn phòng công chứng

Theo quy định tại Điều 27 của Luật Công chứng 2014, thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của văn phòng công chứng được mô tả cụ thể như sau:

Bước 1: Công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng có thể chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo nguyện vọng cá nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Văn phòng công chứng có quyền tiếp nhận công chứng viên hợp danh mới nếu có sự chấp thuận từ các thành viên hợp danh còn lại.

Bước 3: Trong trường hợp Công chứng viên hợp danh qua đời, người thừa kế sẽ được hưởng phần tài sản tại Văn phòng công chứng sau khi trừ nợ thuộc trách nhiệm của người đã qua đời.

Thông tin về thủ tục thay đổi thành viên hợp danh trong văn phòng công chứng theo Luật Công chứng 2014 là quy trình quan trọng, đòi hỏi sự chấp thuận và tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật.

Thành viên hợp danh của văn phòng công chứng có phải góp vốn không?

Theo quy định của Luật Công chứng 2014 và Luật Doanh nghiệp 2020, việc góp vốn của thành viên hợp danh trong văn phòng công chứng là một yếu tố quan trọng đồng thời cơ bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của họ.

Theo điều 22 của Luật Công chứng 2014, văn phòng công chứng hoạt động theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 178) quy định rằng thành viên hợp danh phải góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết. Việc không đáp ứng yêu cầu góp vốn có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 xác định tài sản góp vốn có thể bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, quyền sử dụng đất, và nhiều tài sản khác có thể định giá.

Theo Điều 27 của Luật Công chứng 2014, việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh có thể xảy ra theo quy định của pháp luật, bao gồm việc không thể góp vốn như cam kết.

Điều 181 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định việc chia lợi nhuận và giá trị tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ vốn góp.

Vì vậy, góp vốn là một yếu tố quan trọng xác định quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên hợp danh trong văn phòng công chứng, đồng thời liên quan đến việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và nghĩa vụ tài chính của họ.

 

Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienheluathongbang@gmail.com.

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng!

Công ty Luật Hồng Bàng./.