Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

CĂN CỨ PHÁP LÝ  Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi và bổ sung 2017 Nghị định 144/2021/NĐ-CP TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ  Luật Trẻ em năm 2016 quy định: Trẻ em là người dưới 16 tuổi và các hành vi xâm hại tình dục trẻ em như dâm ô, cưỡng bức,…là một trong những điều cấm....
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÀNH VI VÔ Y GÂY THƯƠNG TÍCH

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÀNH VI VÔ Y GÂY THƯƠNG TÍCH

Căn cứ pháp lý  Nghị định 144/2021/NĐ-CP, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 Vô ý gây thương tích  Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được hiểu là hành vi vi phạm các quy tắc thông thường trong cuộc sống về đảm bảo an toàn tính...
BẢN LUẬN TỘI CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG PHIÊN TOÀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

BẢN LUẬN TỘI CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG PHIÊN TOÀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Luận tội là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của VSND khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm (Điều 266 BLTTHS năm 2015), do Kiểm sát viên (KSV) trực tiến hành. Xét về mặt nội dung thì bản luận tội không những là căn cứ để bị cáo, người bào chữa,...
TƯ VẤN PHÁP LUẬT TỘI CƯỚP TÀI SẢN VÀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TỘI CƯỚP TÀI SẢN VÀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN

Sự giống nhau Cả hai đều được thực hiện do hình thức lỗi cố ý trực tiếp, mục đích của tội phạm đều nhằm chiếm đoạt tài sản. Chủ thể của hai tội cướp và cưỡng đoạt tài sản đều do bất kỳ người nào thực hiện, khi họ có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi theo...
TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN

Căn cứ pháp luật  Bộ luật hính sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Tội Cưỡng đoạt tài sản “Điều 170: Tội cưỡng đoạt tài sản 1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05...