Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Có Thể Sử Dụng Tài Sản Cá Nhân Góp Vốn vào Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên?

Theo quy định của Điều 34 Luật Doanh Nghiệp 2020 về việc góp vốn bằng tài sản, điều này được quy định cụ thể như sau:

“Điều 34. Tài Sản Góp Vốn

  • Tài sản góp vốn bao gồm Đồng Việt Nam, ngoại tệ có thể tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể được định giá bằng Đồng Việt Nam.
  • Theo quy định, chỉ có cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 của Điều này mới được phép sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.”

Quy định theo Luật Doanh Nghiệp 2020 xác định rằng tài sản góp vốn bao gồm Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể được định giá bằng Đồng Việt Nam. Điều này chỉ áp dụng cho cá nhân hoặc tổ chức có quyền sở hữu hợp pháp hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với các loại tài sản nêu trên để góp vốn theo quy định của luật.

Thủ tục góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên bằng tài sản cá nhân

Theo Điều 35 của Luật Doanh Nghiệp 2020, quy định về việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn như sau:

Luật Doanh Nghiệp 2020 định rõ thủ tục góp vốn bằng tài sản cá nhân vào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Điều này yêu cầu việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cần tuân theo các bước sau đây:

  • Cần thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm việc chuyển quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản có đăng ký quyền sở hữu mà không phải chịu lệ phí trước bạ.
  • Biên bản giao nhận tài sản góp vốn phải ghi rõ thông tin về tên, địa chỉ của công ty, thông tin cá nhân hoặc tổ chức góp vốn, loại tài sản, giá trị và tỷ lệ tài sản góp vốn trong vốn điều lệ của công ty, cùng chữ ký xác nhận của các bên liên quan.
  • Thanh toán vốn góp chỉ được xem là hoàn tất khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

Điều này cần sự tuân thủ chặt chẽ với quy định của Luật Doanh Nghiệp, đảm bảo quy trình góp vốn diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.

Thực Hiện Quy Trình Định Giá Tài Sản Góp Vốn trong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

Theo Điều 36 của Luật Doanh Nghiệp 2020, việc định giá tài sản góp vốn được quy định như sau:

Điều 36 của Luật Doanh Nghiệp 2020 chỉ rõ về việc định giá tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Cụ thể:

  • Tài sản góp vốn cần được định giá dưới hình thức Đồng Việt Nam hoặc thông qua một tổ chức thẩm định giá, cần thuộc nguyên tắc đồng thuận từ các thành viên, cổ đông sáng lập.
  • Trong trường hợp việc định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế, các thành viên, cổ đông sáng lập cần đồng thuận góp thêm số vốn tương ứng và chịu trách nhiệm về sự chênh lệch giá trị này.

Việc định giá tài sản góp vốn là bước quan trọng khi thành lập doanh nghiệp, cần sự nhất quán và chấp nhận từ các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình góp vốn.

Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienheluathongbang@gmail.com.

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng!

Công ty Luật Hồng Bàng./.