Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Luật Hồng Bàng đã có 10 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong việc thành lập công ty hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài để thực hiện các hoạt động đầu tư,...
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Luật Hồng Bàng là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong việc thành lập công ty để tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.  Theo quy định của Luật Đầu tư 2020...
DỊCH VỤ XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Luật Hồng Bàng là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong việc thành lập công ty để tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.  Theo quy định của Luật Đầu tư...
Xin Giấy Phép Nhà Thầu Nước Ngoài

Xin Giấy Phép Nhà Thầu Nước Ngoài

DỊCH VỤ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ. Tuy nhiên, khác với nhà thầu trong nước, nhà thầu nước phải phải được cấp Giấy phép hoạt động xây...