Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty muốn phát triển với một quy mô lớn hơn thì cần phải có nguồn vốn duy trì hoạt động đảm bảo và ổn định. Do đó, những người quản lý cần phải nghĩ đến việc huy động vốn từ các nguồn để có thể giúp công ty phát triển mạnh hơn nữa. Việc huy động vốn là việc tăng vốn điều lệ giúp tăng quy mô của công ty đồng thời cũng góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế và những khó khăn mà công ty đang gặp phải. Tuy nhiên với mỗi loại hình doanh nghiệp thì cách thức huy động vốn cũng khác nhau. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu chuyên môn và kinh nghiệm, Công ty Luật Hồng Bàng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các hình thức huy động vốn đối với công ty cổ phần đúng với quy định của pháp luật

Công ty cổ phần có thể huy động vốn theo các hình thức như sau:

1. Huy động vốn bằng việc chào bán cổ phần

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. Kết quả của việc chào bán cổ phần sẽ đảm bảo huy động vốn điều lệ trong quá trình thành lập công ty hoặc sẽ làm tăng vốn điều lệ của công ty trong trường hợp công ty đang hoạt động

Khoản 3 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn. Cụ thể hơn, có thể hiểu đây là hình thức chào bán cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ của công ty thông qua việc tăng thêm số lượng cổ phần. Chào bán cổ phần được thực hiện dưới các hình thức như sau:

  • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: Đây chính là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỉ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty. Cách huy động vốn này không làm tăng số lượng cổ đông của công ty song vẫn làm tăng vốn điều lệ. Huy động vốn bằng hình thức này gọi là huy động vốn từ trong nội bộ công ty.
  • Chào bán cổ phần ra công chúng: Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của CTCP niêm yết và đại chúng thực hiện theo Luật Chứng khoán. Chào bán cổ phần ra công chúng là việc chào bán cổ phần theo một trong các phương thức sau đây: Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả internet; Chào bán cổ phần cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.
    Hình thức chào bán cổ phần ra công chúng bao gồm chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác. Điều kiện chào bán cổ phần ra công chúng gồm:Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán; Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ kế tính đến năm đăng ký chào bán; Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ: công ty cổ phần chào bán cổ phần cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet. Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần đại chúng được thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán

2. Huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu

Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của công ty cổ phân phát hành. Trái phiếu thực chất là một hợp đồng vay để tăng vốn vay của công ty. Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty

Huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu là hình thức huy động vốn vay tiền trong công chúng, vì vậy, khả năng huy động vốn là rất lớn, điều đó một mặt tạo thuận lợi tài chính cho công ty, nhưng mặt khác cũng tạo ra nhiều rủi ro cho người mua trái phiếu

3. Huy động vốn từ các nguồn khác

Bên cạnh những hình thức huy động vốn trên, công ty cổ phần có thể huy động vốn thông qua nguồn vay nợ từ tổ chức tín dụng, ngân hàng, các quỹ đầu tư hoặc tiến hành liên doanh liên kết trong và ngoài nước

Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Luật sư: Nhật Nam qua  hotline: 0912.35.65.75, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí1900 6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua emaillienheluathongbang@gmail.com.

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng!

Công ty Luật Hồng Bàng./.