Tư vấn luật Gọi: 0912.35.65.75 lienheluathongbang@gmail.com

Khái niệm Điều lệ công ty

Điều lệ công ty là văn bản pháp lý quy định cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động và quản trị của một doanh nghiệp cụ thể. Điều lệ này được các thành viên sáng lập cùng nhau thống nhất và được phê chuẩn trước khi công ty chính thức đi vào hoạt động. 
Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Bản chất pháp lý của Điều lệ công ty

Về bản chất, Điều lệ công ty là một thỏa thuận đa phương giữa các thành viên sáng lập. Nó mang tính chất của một hợp đồng ràng buộc các bên tuân thủ các quy định và nghĩa vụ được ghi trong điều lệ. Điều lệ công ty cũng được xem là “hiến pháp” của doanh nghiệp, quy định cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ của các thành viên.

Nội dung chính của Điều lệ công ty

Nội dung chính của Điều lệ công ty bao gồm:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
e) Cơ cấu tổ chức quản lý;
g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

(Khoản 2, Điều 24, Luật Doanh nghiệp năm 2020)

Điều lệ công ty là căn cứ pháp lý quan trọng, quyết định sự vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành một Điều lệ đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp là rất cần thiết.

Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua  hotline: 0912.35.65.75, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: info@hongbanglawfirm.com.

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng!

Công ty Luật Hồng Bàng.