Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHO DOANH NGHIỆP

Căn cứ theo Điều 1 Luật công đoàn 2012 thì Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng...
DỊCH VỤ TƯ VẤN QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Các giao dịch liên quan đến chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp được tiến hành dưới dạng Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp. Vậy khi tiến hành giao dịch này, các cổ đông trong công ty cổ phần hay thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn sở hữu phần vốn góp cần...
DỊCH VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

DỊCH VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Pháp luật hiện hành quy định cá nhân muốn làm việc cho một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng những tư vấn và hướng dẫn về thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận...
DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp được thành lập ra luôn phải có một người đại diện thực hiện việc thay mặt tổ chức đó tham gia vào các mối quan hệ dân sự, kinh tế, đó chính là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động, tình hình kinh doanh hay chiến...
DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

Theo quy định pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp được phép kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm, và những ngành nghề đó phải được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể thay đổi ngành nghề...