Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở bán lẻ. Địa điểm bán lẻ là điểm bán hàng trực tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho người tiêu dùng (như: siêu thị, cửa hàng …..). Như vậy, doanh nghiệp xin cấp...
TĂNG VỐN CHO CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI MÀ KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

TĂNG VỐN CHO CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI MÀ KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Đối với Công ty có vốn nước ngoài nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có nhu cầu tăng vốn trong quá trình hoạt động, Chúng tôi xin được tư vấn như sau: Căn cứ theo Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp, để tăng vốn điều lệ Quý Công ty cần tiến hành theo 2 bước:...
THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, hay phần góp vốn của tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức hợp đồng hay thực hiện dự án đầu tư. Đối với dự án đầu tư phải điều chỉnh theo bản án,...
THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó. Trong...