Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Khoa Luật học Trường Đại Học Luật Hà Nội

– Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Quốc Tế tại Trường Đại Học Luật Hà Nội

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh

– Thành viên Hội Luật gia Hà Nội

– Thành viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn Doanh nghiệp

– Đầu tư nước ngoài

– Tư vấn Hình sự

– Tư vấn pháp luật theo từng vụ việc

Kinh nghiệm

            Thạc sĩ Luật học Nguyễn Thanh Bình là chuyên gia tư vấn và giải quyết những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, nhà thầu nước ngoài được  đánh giá uy tín rất cao trong hoạt động tư vấn vụ việc và giải quyết tranh tụng,  đại diện theo uỷ quyền cho khách hàng trong các vụ án giải quyết kinh doanh thương mại, dân sự (hôn nhân gia đình, giải quyết thừa kế, chia tài sản, tranh chấp đất đai). Đặc biệt là các vụ án hình sự mang tính chất phức tạp. Những tư vấn toàn diện, thấu đáo của luật sư giúp khách hàng có hướng quyết định đúng đắn và hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật trong hoạt động của mình.

Với mục tiêu và phương châm hoạt động đa lĩnh vực, Bà Nguyễn Thanh Bình các dự án đầu tư trong nước; mua bán sản nghiệp thương mại; thành lập và tái cơ cấu doanh nghiệp; các vấn đề về nội dung và các loại Hợp đồng; tư vấn pháp luật kinh doanh và thương mại; luật doanh nghiệp. Đặc biệt, với kinh nghiệm hành nghề và sự am hiểu sâu sắc các quy định của pháp luật cũng như sự nhạy bén, sắc sảo của luật sư đã tư vấn cho các cá nhân, tổ chức, giúp họ giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ, tiến tới việc hài hòa và vẫn đảm bảo lợi ích cao nhất của các bên trong các quyết định hoạt động.

Số điện thoại di động: 0912.35.65.75 hoặc 1900.6575 để liên hệ với Bà Nguyễn Thanh Bình