Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty muốn phát triển với một quy mô lớn hơn thì cần phải có nguồn vốn duy trì hoạt động đảm bảo và ổn định. Do đó, những người quản lý cần phải nghĩ đến việc huy động vốn từ các nguồn để có thể giúp công ty phát triển mạnh hơn...
CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty muốn phát triển với một quy mô lớn hơn thì cần phải có nguồn vốn duy trì hoạt động đảm bảo và ổn định. Do đó, những người quản lý cần phải nghĩ đến việc huy động vốn từ các nguồn để có thể giúp công ty phát triển mạnh hơn...
THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG  TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần có mô hình hoạt động khác biệt so với công ty TNHH. Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các thành viên được gọi là các cổ đông với số lượng tối thiểu là 03 và không giới hạn số lượng tối đa. Công ty có quyền...