Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Các hình thức đầu tư tại Việt Nam

Các hình thức đầu tư tại Việt Nam

Khi thực hiện hoạt động đầu tư, nhà đầu tư được quyền tự do lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của mình. Việc lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp đóng vai trò rất quan trọng đối với việc thực hiện hoạt động dự án đầu tư hiệu quả, mang lại lợi...
Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt mới nhất

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt mới nhất

Một trong những mục tiêu chính của Luật đầu tư 2020 hiện hành à nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài để bắt kịp với cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu. Điều này đã được cụ thể hóa bằng việc Luật đầu tư 202 bổ sung nhiều quy định mới về ưu...
Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Trước khi quyết định đầu tư vào thị trường Việt Nam, nhà đầu tư luôn cần xem xét kỹ lưỡng tới yếu tố ngành nghề và địa điểm kinh doanh. Vậy những những ngành, nghề và địa bàn nào được nhà nước Việt Nam dành ưu đãi cho các doanh nghiệp. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề...