Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Tàu biển xuất cảnh

Công ty Luật Hồng Bàng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến các Giấy phép cấp bởi Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc cấp Bộ. Về thủ tục đăng ký Tàu biển xuất cảnh, Luật Hồng Bàng xin được tư vấn những...

Tàu biển quá cảnh

Công ty Luật Hồng Bàng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến các Giấy phép cấp bởi Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc cấp Bộ. Về thủ tục đăng ký Tàu biển quá cảnh, Luật Hồng Bàng xin được tư vấn những...

Tàu biển đang đóng hoặc sửa chữa, hoán cải chạy thử

Công ty Luật Hồng Bàng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến các Giấy phép cấp bởi Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc cấp Bộ. Về thủ tục đăng ký Tàu biển đang đóng hoặc sửa chữa, hoán cải chạy...

Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm

Công ty Luật Hồng Bàng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến các Giấy phép cấp bởi Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc cấp Bộ. Về thủ tục đăng ký Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm, Luật Hồng...