Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hình ảnh có liên quan

Các loại thuế phải nộp khi chuyển nhượng, mua bán cổ phần? Các lưu ý về thuế phí khi chuyển nhượng, mua bán cổ phần của doanh nghiệp.

Người sở hữu cổ phần có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Cổ phần được coi là chuyển nhượng khi ghi đúng và đủ vào sổ đăng ký cổ đông và các thông tin về tên, địa chỉ người nhận chuyển nhượng, số lượng cổ phần từng loại, ngày đăng ký cổ phần. Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh trên các khoản thu nhập của cá nhân hoặc tổ chức như tiền lương, tiền công; chuyển nhượng vốn, bất động sản; đầu tư… mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách nhà nước. Chuyển nhượng vốn góp, cổ phần có phải kê khai thuế hay không? Có rắc rối hay liên quan gì đến thuế hay không? Bài viết sau đây của Công ty Luật Hồng Bàng sẽ phân tích, làm rõ và trả lời cho quý khách hàng tham khảo.

Thứ nhất, quy định của pháp luật về thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng, mua bán cổ phần

Theo quy định tại Điều 3 Thu nhập chịu thuế của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012, Điều này được hướng dẫn bởi Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 3 Nghị định 91/2014/NĐ-CP, nội dung hướng dẫn Điều này tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Điều này được hướng dẫn bởi Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, nội dung hướng dẫn Điều này tại Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC có quy định như sau:

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Khi áp dụng kỳ tính thuế tại Điều 7. Kỳ tính thuế của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012. Điều này được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho 2 trường hợp tính thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú:

  • Trường hợp đối với cá nhân cư trú

+ Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản…

+ Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo năm áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

  • Trường hợp đối với cá nhân không cư trú

+ Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.

Như vậy, cổ phần được coi là vốn của cổ đông trong công ty cổ phần mà theo quy định trên thì cá nhân (cổ đông) khi chuyển nhượng, mua bán cổ phần sẽ bị ”đánh thuế” vì phát sinh thu nhập thuộc trường hợp chịu thuế.

Thứ hai, căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú

  • Xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập t